BÁN VÀNG TỰ ĐỘNG

Tên Nhân Vật
Máy chủ
Số lượng
Hệ số
GIÁ: 1,000 VNĐ

Hệ thống bán vàng tự động x4500 Điền số vàng bạn cần mua hệ thống sẽ tính số tiền bạn cẩn phải trả Sau khi đặt đơn thành công các bạn vào game để giao dịch nhé Vị trí giao dịch + bot giao dịch ở phía dưới


TRẠNG THÁI SERVER VÀ BOT

Server BOT Khu vực Trạng thái
1 adakk1s 40 online
2 adakk2s 13 online
4 adakk4s 40 online
5 adakk5s 40 online