DỊCH VỤ BÁN VÀNG TỰ ĐỘNG

Chọn:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 1,000đ đến 125,000đ
Hệ số:

Nếu nhập sai tên nhân vật hoặc sever thì vào DỊCH VỤ ĐÃ MUA sửa lại vào giao dịch lại nhé.

Lưu ý : Không dùng pb hack của GameHub để giao dịch

Mô tả

Server Nhân vật Khu vực Trạng thái
3 adakk3s Vách Núi Kakarot 40 OFFLINE
4 adakk4s Vách Núi Kakarot 40 OFFLINE
6 adakk6s Vách Núi Kakarot 40 OFFLINE
7 adakk7s Vách Núi Kakarot 20 OFFLINE