MOD HACK NGỌC RỒNG: NRO MOD HÌNH ẢNH BY LA LONG - ANDROID

03/08/2019

speed: Bật/tắt chạy nhanh

add: Chỉ vào quái và chat để thêm con quái đó vào danh sách lựa chọn.

addd: Chỉ vào quái và chat để tàn sát một loại quái có tên tương ứng với quái chỉ vào

rcvt: Xóa hết danh sách.

atb: Bật/tắt dịch chuyển đến Boss

atc: Bật/tắt auto chat

cd: Mở menu Cài Đặt tiện ích

c: Đóng băng skill đang chọn (KI tiêu hao bằng 0, thời gian hồi chiêu băng 0)

anhat: Bật/tắt hút vật phẩm (mặc định là đả bật)

sb: Bật/tắt săn boss (mặc định là đả bật)

sbX hoặc sb[dấu cách]

X: Săn boss X (X là tên boss muốn săn)

smX: Hack sức mạnh X (ảo)

tnX: Hack tiềm năng X (ảo) kill hoặc ts: Bật/tắt tàn sát

ak: Bật/tắt tự đánh

abf: Bật/tắt auto buff đậu theo thời gian

akX: Bật/tắt tự đánh, X là thời gian đánh tối thiểu 500mili giây

abfX: Bật/tắt auto buff đậu theo thời gian, X khoảng thời gian buff, đơn vị là GIÂY

td50: Chỉnh tốc độ game (0: Fixlag Max, 50: Tốc Độ Gốc, 100: Max Speed)

s10: Hack giày 10

u: Khinh công d: Độn thổ r: Dịch phải l: Dịch trái xu50: Khinh công 50 xd50: Độn thổ 50 xr50: Dịch phải 50 xl50: Dịch trái 50

Tải Ngay : NRO LaLong1ST.apk ( Android )