MOD HACK NGỌC RỒNG: MOD NRO BY LA LONG - PC

18/07/2019

MOD NRO BY LA LONG 

Video Hướng Dẫn Một Số Chức Năng Nổi Bật ( Youtube : Tú Ann TV )

Tự đánh quái xa nhất khi đệ tử hỏi ( sao sư phụ không đánh
Tự Buff Đậu khi Đệ Tử Xin
[Auto Đậu: ( Lệnh)]
- thudau : Thu Đậu
- xindau : Xin Đậu
- chodau : Cho Đậu
- abfhp_X : Buff đậu khi HP dưới
- abfki_X : Buff đậu khi KI dưới
- abf : Bật/tắt buff theo chỉ số
- dctts : Bật/tắt Dịch Chuyển
abf_X : Buff đậu theo phần trăm
ak : ak tự đánh vip
timeak_X : chỉnh time ak (1000miligiay = 1s)
sb : săn boss
anhat : nhặt đồ khi không tàn sát
timeatn_X : chỉnh time nhặt (1000miligiay = 1s)
Phím Tắt Cơ Bản:
- C : Danh Sách AutoChat
- K : Dịch Đầu Map
- L : Dịch Cuối Map
- B : Dịch Giữa Map
- W : Khinh Công
- A : DỊch Trái
- S : Độn Thổ
- D : Dịch Phải
- Q : Nhặt Vật Phẩm Nhanh
- N : Auto Nhặt Khi Tàn Sát
- Z : Bật/Tắt Trạng Thái
- T : Bật/Tắt Tàn Sát
- G : Goback (Map1,2,3)
- H : Chặn Chuyển Khu
----------Lệnh Chat ---------
( Chú Ý : _ là phím cách space.X,Y là các số bạn tự thay)
Lệnh chat phải gõ lệnh , gõ dấu cách rồi mới thêm số, vd "kz 3" sẽ chuyển khu 3 , ko gõ "kz3" vì sẽ lỗi và không chat đc.)
[Bộ lệnh treo quái, tàn sát]
ts : Bật/Tắt tàn sát.
limit : Chỉ vào quái rồi chat để giới hạn loại quái giết.
ahp_X : Giết quái có HP <= X.
skill2 : Dùng skill 2 khi tàn sát.
skill3 : Dùng skill 3 khi tàn sát.
skill4 : Dùng skill 4 khi tàn sát.
skill5 :Dùng skill 5 khi tàn sát.
anhat : Auto Nhặt Đồ
[Lệnh Tiện Ích]
showitem: ẩn item
future : Khi đứng từ map Bambo trở đi, có thể gọi nhanh CaLích.
night : Trời Tối.
npc_X : Mỗi npc đều có số sau tên nhé, vd chat "npc 9" , bạn đứng cuối map Làng Kakarot vẫn gọi đc npc Appule.
kz_X : Chuyển Khu X.
atc2 : Auto chat xin khu.
timez_X : Set thời gian buff đậu (Giây)
autopean : Bật/tắt auto buff đậu theo thời gian.
abfhp_X : Buff Theo HP
abfki_X : Buff theo KI
abf : Bật/tắt buff theo chỉ số
[AutoChat Tùy ý]
-> Edit Ở Cài Đặt
Chat "atc" : bật/tắt autochat
atc2 : chat xin khu
[Lệnh Tốc Độ Game]
speed : Di Chuyển Nhanh
tdc_X : Tốc độ chạy của nhân vật
speedx2 : Tốc Độ Game X2
speed_X : Tốc Độ Game X ( Tương tự Speed Cheat Engine, nếu mở doanh trại nên chat tầm "s 40" , cài cao quá sẽ gây lag và giật game, để đưa về bình thường chat "speed 1".
[Lệnh Tọa Độ - Võ Công Cái Thế]
goto_X_Y : Dịch Tới Tọa Độ X,Y. Xem tọa độ trên màn hình để rõ hơn.
r_X : Dịch Phải X Dặm.
l_X : Dịch Trái X Dặm.
u_X : Khinh Công X Dặm.
d_X : Khinh Công X Dặm

Video Hướng Dẫn Một Số Chức Năng Nổi Bật ( Youtube : Tú Ann TV )

Mobi Army Online Tải Game : DragonBoy166-Lalong ( PC )