VÒNG QUAY SƠ CẤP

turntable
Lượt quay 10,000 VNĐ
Lịch sử
THỂ LỆ VÒNG QUAY
Nick 40 Tỉ là nick có sức mạnh tương ứng với 40 Tỉ có thể là 38 tỉ tới 45 tỉ, đồ VIP cùi tuỳ thuộc vào độ may mắn của bạn
Nick 500k Trở Lên tức là nick có giá trị 500k Card trở lên, thường là sẽ có Bông tai, Đệ tử Skin 2 3 ( các giá trị khác tương tự )
Nick Ngẫu Nhiên : Nick có giá trị trừ 30k trở lên ( tối thiểu có đệ tử )
Vàng ( 10tr, 50tr, 500tr,...) : sau khi quay trúng ô nhận vàng các bạn có thể rút vàng tự động tại Shop