NHẬP VÀNG TỰ ĐỘNG

Chọn:
Nhập vàng đã giao dịch:
Số tiền bạn đã giao dịch cho bot nhập vàng tại kakarot
Tên nhân vật:
Hệ số:

Vào game GD với BOT số vàng bạn cần thanh lý với yêu cầu như sau
1: (Số vàng thanh lý)/(Chiết khấu) phải là bội số của 10,000
2: Bạn phải GD chênh nhau trên dưới 1000 số vàng thực.
VD: 50,000,000 - chỉ GD 50,000,xxx hoặc 49,999,xxx
xxx là 3 số vàng ngẫu nhiên bạn giao dịch
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây (click)
Nhập vàng SLL liên hệ: 0965.9696.75 hoặc FB: Lã Thanh Long (Click)

Mô tả

Server Giá nhập Nhân vật Khu vực Trạng thái
1 X6,500 kaigame1s Vách Núi Kakarot 45 ONLINE
2 X6,500 kaigame2s Vách Núi Kakarot 2 ONLINE
3 X5,000 kaigame3s Vách Núi Kakarot 45 OFFLINE
4 X6,700 kaigame4s Vách Núi Kakarot 45 ONLINE
5 X6,500 kaigame5s Vách Núi Kakarot 4 ONLINE
6 X6,300 kaigame6s Vách Núi Kakarot 45 ONLINE
7 X6,000 kaigame7s Vách Núi Kakarot 45 ONLINE

Lịch sử nhập vàng

ID Nhân vật Số vàng Số tiền Trạng thái Thời gian