DỊCH VỤ BÁN NGỌC

Chọn:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 50,000đ đến 1,000,000đ
Hệ số:

Bán thủ công x11 giao dịch vào 20h hàng ngày ( chỉ có sv1 2 7 ) sv8 chưa có đồ kí gửi ngọc

Nếu mua tự động vui lòng truy cập VangNgoc.me ( website thứ 2 của Lã Long )

Nạp thẻ không trừ chiết khấu

Yêu cầu trước khi mua ngọc:
1. Nhân vật phải đến sẵn Siêu Thị và thoát ra trước khi đặt mua ngọc tại đây
2. Có ít nhất 1 ngọc để kí gửi.
3. Hành trang phải có ít nhất 1 chỗ trống.
4. Không cài mật khẩu rương.

Mô tả

Bán thủ công x11 giao dịch vào 20h hàng ngày ( chỉ có sv1 2 7 ) sv8 chưa có đồ kí gửi ngọc

Nếu mua tự động vui lòng truy cập VangNgoc.me ( website thứ 2 của Lã Long )

Nạp thẻ không trừ chiết khấu

Yêu cầu trước khi mua ngọc:
1. Nhân vật phải đến sẵn Siêu Thị và thoát ra trước khi đặt mua ngọc tại đây
2. Có ít nhất 1 ngọc để kí gửi.
3. Hành trang phải có ít nhất 1 chỗ trống.
4. Không cài mật khẩu rương.